top of page
Image by Nando García

AIKIDO NEDİR?

Morihei Ueshiba

Aikido bir Japon savaş sanatıdır. O'Sensei yani büyük usta Morihei Ueshiba tarafından 20. Yüzyılın başlarında, bir çok Japon savaş sanatının incelenmesi ve damıtılması sonucunda ortaya çıkarılmış özgün bir sistemdir.

Teknik olarak fırlatma, kilitleme, denge bozma ve hayati noktalara yapılan vuruşları içeren bir disiplindir. Ayrıca kılıç, sopa ve bıçak ile de yapılan bir çok çalışmayı bünyesinde barındırır. Dünya çapında sayıca en geniş kitlelere ulaşmış bir Budo (savaş sanatı) disiplinidir.

Öte yandan Aikido sadece bir dövüşme metodu olarak değil, aynı zamanda da içsel bir çalışma, felsefik bir yol, aydınlanmaya giden bir disiplin olarak da kabul edilmelidir. O Sensei Ueshiba kendisi de birçok sözünde bu konuya değinmiştir. “Gerçek zafer kişinin kendisine karşı kazandığı zaferdir.”

Eski çağ Japonya’sında bu teknikleri uygulayan Samurailer sadece birer asker ya da öldürme ustası değil aynı zamanda, diğer bir taraftan da toplumun örnek aldığı onur, cesaret, doğruluk ve sadakat gibi değerlere önem veren birer rol modeldirler.

Bu bağlamda Aikido'nun kurucusunun da arzusu, onun tekniğinin yanında, içsel felsefesinin de anlaşılarak ve yaşatılarak fiziksel olduğu kadar insan karakteri üzerinde manevi bir gelişime sebep olacak şekilde anlaşılmasıdır.

Esas derin anlamı ile Aikido, yoğun bir fiziksel ve manevi çalışmanın neticesinde ilkeli ve bilge bir insan olma yolunda verilen çabadır.

Aikido sözcük olarak 3 heceden oluşmaktadır;

Ai ; Uyum

Ki; Enerji ve ruh

Do; Sistem, yol, yöntem ve öğreti

Yani kelime olarak da Aikido, ruh ile uyumlu olmanın yolu, öğretisi anlamına gelmektedir.

Bunun metodu ise; saldırganın yaptığı hamlelere karşı durmadan, onun atağının hızını ve gücünü yönlendirerek, yine kendisine çevirmek şeklindedir.

Dünyada Aikido
IAF uluslararası aikido federasyonu

Dünyada Aikido

Aikido, resmi olarak dünyada 130 ülkede çalışılan bir savaş sanatıdır. Çoğu ülkede o ülkelerin federasyon çatısı altında kurumsallaşmıştır. Bunun yanında AEF ve AAF gibi kıta federasyonları da bulunmaktadır. Bütün bu kıta federasyonları da IAF’ye yani Uluslararası Aikido Federasyonu’na ve Japonya’daki çatı organizasyonu olan Aikai Hombu Dojo (Merkez Dojo)’ya bağlıdır.

 

Aikikai’nin başında ilk olarak O Sensei, sonrasında oğlu Kisshomaru ve şu anda da, torunu Moriteru Ueshiba bulunmaktadır. Aikikai’nin başına geçen kişiye Doshu yani yolun en üst mertebesi ünvanı verilir.

bottom of page